Vi retter en ekstra takk til Simen Rausandhaug, Henning Finden med far, Erik og Stian Tangen og Terje Gåthaug for flott vintervedlikehold av banene på Tantes Benk. Innebandybanen har blitt jevnlig måkt for snø og stadig blitt vannet og fått nye lag med is. Denne uken tok dessuten Simen “rev i seilene” og brøytet hele løkka med sin egen traktor. Dermed fikk vi også lagt et lag med is på den store banen.

Vi ønsker store og små velkommen til fin skøyteis på Tantes Benk!