Samtykke

Stathelle Sharks Innebandy ønsker å bruke bilder og i noen sammenhenger video for å vise fram aktivitetene vi holder på med. Bilder og video vil brukes på vår hjemmeside, i den interne kommunikasjonskanalen Spond og på vår Facebook-side. Vi ønsker å følge Norges Idrettsforbunds retningslinjer og vil derfor be om samtykke for bruk av bilder og video. Les mer om dette her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/retningslinjer-for-publisering-av-bilder-og-film-av-barn/

For klubbens medlemmer henter vi inn samtykke på foreldremøter.

For deltakere på våre kurs, som ikke er medlemmer, henter vi inn slikt samtykke på første kursdag, når foresatte leverer barn på kurs / camp. De som ikke kan møte opp og fylle ut samtykke i forbindelse med oppstart av våre kurs, kan selv laste ned samtykkeerklæring, fylle ut dette på forhånd og sende med sine barn på kurs. Klikk her for å laste ned samtykkeerklæring.