Gutter og jenter

Dette er laget for gutter og jenter født i 2014 – 2015.

onsdager

Klokken 17.00 – 18.00

Treningsarena

Skjærgårdshallen

Trenere

Bjørn-Inge Eek, telefon 97659192