Stathelle Sharks Innebandy benytter Google Forms for å innhente informasjon til noen av våre arrangement. I den forbindelse behandler vi dine personopplysninger, dersom dette etterspørres i skjemaet.

Hvilke opplysninger samler vi inn?
Opplysningene vi samler inn er alltid begrenset til et minimum av det vi trenger for å få innhentet og behandlet informasjonen vi etterspør i skjemaet. Ofte vil det være navn og e-postadresse slik at vi kan respondere på skjemaet. Andre opplysninger vil fremgå klart av skjemaet som publiseres. I skjemaer med fritekstfelt gjennomgås hvert enkelt skjema fortløpende for å slette skjemaer der det feilaktig blir skrevet inn personopplysninger i fritekstfelt.

Hva er det rettslige grunnlaget for behandlingen?
Det rettslige grunnlaget for behandlingen er samtykke (se GDPR art. 6 nr. 1 a). Du kan raskt og enkelt trekke tilbake samtykket ved å sende å sende en e-post til oss på : post@sharks.no

Hvor lagrer vi personopplysningene?
Dataene lagres kun i Forms skjemaet.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?
Dataene slettes automatisk etter 30 dager, og vil slettes manuelt fra andre lagringsområder når behovet bortfaller.

Hvilke rettigheter har du?
Når vi samler og analyserer dine personopplysninger har du rett til å kreve:
• innsyn
• retting
• sletting
• begrensning
• protestere
• motsette deg automatiserte avgjørelser og profilering
• dataportabilitet Du kan lese mer om disse rettighetene på Datatilsynets hjemmeside.
Dersom du ønsker å benytte deg av rettighetene, er det bare å kontakte oss.

Hvordan kan du klage?
Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet.

Hvordan kommer du i kontakt med oss?
Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål til hvordan vi behandler dine personopplysninger eller ønsker å be om innsyn, retting, sletting osv.
post@sharks.no