Sharks trener på tre flotte arenaer

Fra en forsiktig oppstart i 2014, med gamle slitne innebandyvant, har Sharks vokst til en gruppe med tilhørighet på tre ulike treningsarenaer. De fleste av klubbens treninger foregår i Skjærgårdshallen. Men vi har også tilhørighet i den nye Bamblehallen på Grasmyr. I tillegg har vi anlegget på Tantes Benk som først og fremst er en arena for de uorganiserte fritiden.

Skjærgårdshallen

De fleste av lagene våre har sine hovedtreninger i Skjærgårdshallen. Det er også her vi vanligvis arrangerer kamprunder. Under menyvalget våre lag finner man informasjon om når og hvor de ulike lagene trener.

Bamblehallen

Bamblehallen stod ferdig høsten 2021. Vi var opptatt av at hallen skulle utstyres med innebandyvant fra dag 1 og vi gikk derfor i bresjen for en innsamlingskampanje for å finansiere vant og mål til den nye, flotte hallen. Dermed kan elevene ved Bamble ungdomsskole og Bamble videregående skole spille innebandy i kroppsøvingstimene med ordentlig utstyr. Damelaget har sine treninger i Bamblehallen på søndager. Les mer om dette under menyvalget våre lag. På fredagene har vi åpne treninger i Bamblehallen. Les mer om dette under menyvalget aktiviteter.

Tantes Benk

Da koronaen kom til landet, og de organiserte aktivitetene stengte ned, formet det seg en tanke om et utendørs innebandyanlegg. Kunne vi få til et anlegg for den uorganiserte fritiden? Vi søkte støtte til etablering av anlegg gjennom Norges Bandyforbund. Forbundet hadde mottatt midler til slike anlegg fra Sparebankstiftelsen DNB. Vi søkte på midlene og fikk på forsommeren 2020 et positivt svar på søknaden. – Vi ble tildelt ett av anleggene. Gjennom et godt samarbeid med Bamble kommune, falt valget av plassering på Tantes Benk. Høsten 2020 ble grunnarbeidene utført, sålen ble støpt og i november ble banen montert. Anlegget har så langt ført til høy aktivitet såvel sommer som vinter. På vinteren brøyter vi banen og sørger for å vanne den slik at barn og ungdom får en flott hockey-/bandybane å boltre seg på.

Våre trivelige støttespillere: